Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, wtorek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 9:30
- piątek: od 17:00 do 18:00

Sprawy przedślubne: czwartek: o 19:30
(w wakacje: piątek o 19:30)

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w święta państwowe, w dni paschalne i w odpust

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

Wiadomości

Adwent 2017 r. P.
2017-12-02 14:54:13

   Trwa czterotygodniowy Adwent. W pierwszej części jego przebiegu, to okres większej pracy nad doskonaleniem naszego czuwania (nawracania), by bardziej być gotowym na ponowne przyjście Pana do nas, a od 17 grudnia - to czas radosnego duchowego przygotowania na święta Jego pierwszego przyjścia, w ludzkim ciele.
   Do 16 grudnia, w liturgii będziemy rozważać teksty biblijne o przyjściu Pana Jezusa w czasach ostatecznych i to zarówno w historii świata, jak i naszej osobistej, a od 17 grudnia – o pierwszym przyjściu Pana w ciele ludzkim.
   Włączmy się w to adwentowe czuwanie, zwłaszcza przez udział w Mszach św. „roratnich', na które zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17:30, w soboty o godz. 8:00 czy też w Mszach - o godz. 7:00 i 8:00. Podejmijmy również szczegółowe postanowienia adwentowe, których realizacja zbliży nas do Chrystusa, a poprzez ten fakt, do lepszej jakości życia według zamiarów Boga względem każdego z nas.

Modlę się słowem Bożym...
2017-12-03 12:42:11

'Biblii nie powinno się czytać, tylko ją przeżywać' (Roman Brandstaetter).

Zajmij się słowem Bożym, a wtedy Ono zajmie się tobą! To nie ty czytasz Biblię, to Bóg czyta ją tobie.

Osiem kroków modlitwy i refleksji nad słowem Bożym

JAK CZYTAĆ BIBLIĘ? JAK MODLIĆ SIĘ SŁOWEM BOŻYM ?

  •    WYBIERZ dowolny fragment w Biblii (zacznij od Nowego Testamentu) jeden akapit (kilka wersów), wyrywkowo lub po kolei; na początku możesz wybrać (np. Ewangelię wg św. Łukasza, potem listy św. Jana, Piotra, Jakuba, Judy, pozostałe Ewangelie, listy św. Pawła Ef, Kol,...); i czytaj jak najczęściej, przynajmniej raz w tygodniu!

I. Synod Diecezji Gliwickiej
2017-10-27 22:17:07


Od 25. marca, trwa I. Synod Diecezjalny.

Więcej informacji o synodzie na: www.synodgliwice.pl

Aktualnie prosimy Parafian o przekazywanie osobom z zespołu synodalnego lub nadsyłanie na parafialne e - mail’ owe adresy - uwag i propozycji na poniższy temat: temat: Katechizacja dzieci i młodzieży - w parafii, dekanacie i diecezji

Spotkanie zespołu synodalnego - odbędzie się - data zostanie podana

  Dotychczasowe konsultacje dotyczyły tematów:

strony: 1

Szymon Hołownia - maj, 2014

Czwartek II tygodnia adwentu, Wspomnienie obowiązkowe Św. Jana od Krzyża

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej