Kancelaria

Czynna:
- poniedziałek, wtorek, środa: od 17:00 do 18:00
- czwartek: od 8:30 do 9:30
- piątek: od 17:00 do 18:00

Sprawy przedślubne: czwartek: o 19:30
(w wakacje: piątek o 19:30)

Sprawy pogrzebowe: także poza w/w godzinami

Proboszcz (rozmowy): piątek od 17:00 do 18:00
- wymagane uzgodnienie terminu np. telefoniczne

Nieczynna:
w święta państwowe, w dni paschalne i w odpust

Porządek Mszy św.
Kancelaria
Kontakt

aktualnosci > informacje > 3 – 10 grudnia

I  NIEDZIELA  ADWENTU
3 – 10 grudnia 2017 r. P.

W  PARAFII:

 •     Adwent to czas m. in. na uczestnictwo we Mszy św., także w dni powszednie, na intensywniejsze czytanie Pisma św., lektury religijnej, na modlitwę, szczególną pracę nad sobą, ponadto, czas na większą troskę o więzi małżeńskie i rodzinne oraz na inne czyny miłosierdzia wobec bliźnich; na Msze św. „roratnie” zapraszamy dorosłych, młodzież i dzieci od poniedziałku do piątku o godz. 17:30, a w soboty o godz. 8:00.
 •     Składamy podziękowanie za dary pieniężne złożone na utrzymanie parafii i świątyni; wyrażamy wdzięczność za zaangażowanie w pracach na rzecz parafii i świątyni oraz wszystkim za złożony dzisiaj dar pieniężny na pokrycie kosztów inwestycyjnych oraz za dary indywidualne.
 •     Żywność o dłuższym terminie do spożycia, z przeznaczeniem dla osób biednych, można składać do kosza (wystawionego przy zakrystii).
 •     Wieńce adwentowe, które można jeszcze nabyć przy wyjściu z kościoła, poświęcimy dzisiaj podczas nieszporów.
 •     Pobłogosławione opłatki wigilijne są do nabycia; złożony przy tej okazji dar pieniężny jest przeznaczony na pokrycie kosztów inwestycyjnych naszej parafii; informujemy, że parafia nikogo nie upoważnia do rozprowadzania opłatków po domach.
 •     Zebranie rodziców grona dzieci Maryi odbędzie się dzisiaj o godz.19:30.
 •     Z modlitwy wstawienniczej (prowadzonej przez osoby świeckie) można skorzystać w poniedziałek w godz. od 16:00 do 17:30 w domu katechetycznym.
 •     Spotkania grup apostolskich i Caritas odbędą się w tym tygodniu.
 •     Różaniec będzie rozważany w środę ok. godz. 18:20.
 •     Pierwszy czwartek miesiąca będziemy obchodzić w tym tygodniu.
 •     Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP będziemy obchodzić w piątek; Msza św. w piątek o 7:00, 8:00, 17:00 i 18:30;  od godz.12:00 do 13:00 odbędzie się nabożeństwo maryjne i adoracja Najświętszego Sakramentu; na Mszę św. o godz. 18:30 zapraszamy Grono Dzieci Maryi oraz ich najbliższych.
 •     Zbiórka pieniężna w przyszłą niedzielę do puszek będzie przeznaczona na pomoc dla Kościoła Katolickiego na Wschodzie.
 •     Świece Caritas będą w sprzedaży od poniedziałku.
 •     Nowy numer gazetki parafialnej będzie do nabycia w przyszłą niedzielę (koszt wydania 1,50 zł).
 •     Dzieci Maryi w przyszłą niedzielę będą sprzedawały kartki, ozdoby świąteczne; zysk ze sprzedaży będzie przeznaczony na ich cele.
 •     Wpłat na kolonie parafialne dokonujemy do końca grudnia.


POZA  PARAFIĄ:

 •     Wieczory muzyczne odbywają się katedrze w niedziele adwentu o godz. 19:30.
 •     Msza św. połączona z kontemplacją, dedykowana wyłącznie dla mężczyzn, odbędzie się w katedrze w poniedziałek o godz. 18:45.
 •     Dzień skupienia dla wdów i wdowców odbędzie się w sobotę w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Św. od godz. 10:00.

 

Harold S. Kushner, Komu potrzebny jest Bóg?

Czwartek II tygodnia adwentu, Wspomnienie obowiązkowe Św. Jana od Krzyża

ww
ww
Strona przystosowana do przeglądarek: Internet Explorer 8, Firefox 3.5 i wyżej, Opera 10 i wyżej