Dzień 1 – niedziela 06.10.2013r. – XXVII Niedziela zwykła

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ha 1, 2-3; 2, 2-4 Sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności
Psalm responsoryjny: Ps 95 (94), 1-2. 6-7ab. 7c-9 (R.: por. 8a)
Drugie czytanie: 2 Tm 1, 6-8. 13-14 Nie dał nam Bóg ducha bojaźni
Ewangelia: Łk 17, 5-10 Służyć z pokorą

Kazania o. Pawła w sobotę 05.10.2013r. godz. 18:30 podczas Mszy Św. niedzielnej

kazanie o. Pawła Gużyńskiego OP
 

Kazanie o. Adama – niedziela 06.10.2013r. godz. 12:00

kazanie o. Adam Szustak OP
Kazania można także posłuchać na stronie o. Adama www.langustanapalmie.pl

 

Nauka o. Pawła – niedziela 06.10.2013r. godz. 20:00

Nauka Praktyka modlitwy serca. Nabożeństwo misji ewangelizacyjnych cykl I, część 1:
Cichosza, czyli początek wszystkiego – kiedy Bóg mówi, to milczy
nauka o. Pawła Gużyńskiego OP