Dzień 2 – poniedziałek 07.10.2013r.

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie:Jon 1, 1 – 2, 11 Jonasz uchyla się od posłannictwa
Psalm responsoryjny: Jon 2, 3. 4. 5. 8 (R.: por. 7c)
Ewangelia: Łk 10, 25-37 Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie


Kazanie o. Adama – poniedziałek 07.10.2013r. godz. 07:00

kazanie o. Adam Szustak OP

Kazania o. Pawła w poniedziałek 07.10.2013r. godz. 18:30

kazanie o. Pawła Gużyńskiego OP

Nauka o. Pawła – poniedziałek 07.10.2013r. godz. 20:00

Nauka Praktyka modlitwy serca. Nabożeństwo misji ewangelizacyjnych cykl I, część 2:
„Duch ochoczy, ale ciało słabe”
nauka o. Pawła Gużyńskiego OP

Dziękujemy za codziennie spotkania w kościele oraz pod namiotem.

Zachęcamy do zaglądania i słuchania kazań po misjach na naszych stronach: