Dzień 3 – wtorek 08.10.2013r.

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Jon 3, 1-10 Nawrócenie Niniwy
Psalm responsoryjny: Ps 130 (129), 1-2. 3-4. 7bc-8 (R.: por. 3)
Ewangelia: Łk 10, 38-42 Jezus w gościnie u Marty i Marii


Kazanie o. Adama – wtorek 08.10.2013r. godz. 07:00

kazanie o. Adam Szustak OP

Kazania o. Pawła wtorek 08.10.2013r. godz. 18:30

kazanie o. Pawła Gużyńskiego OP

Nauka o. Pawła – wtorek 08.10.2013r. godz. 20:00

Nauka Praktyka modlitwy serca. Nabożeństwo misji ewangelizacyjnych cykl I, część 3:
„Uważajcie i bądźcie czujni – czyli, co z tą spontanicznością”
nauka o. Pawła Gużyńskiego OP

Dziękujemy za codziennie spotkania w kościele oraz pod namiotem.

Zachęcamy do zaglądania i słuchania kazań po misjach na naszych stronach: