Dzień 4 – środa 09.10.2013r.

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jon 4, 1-11 Bóg poucza Jonasza o potrzebie miłosierdzia
Psalm responsoryjny: Ps 86 (85), 3-4. 5-6. 9-10 (R.: 15a)
Ewangelia: Łk 11, 1-4 Jezus uczy modlitwy


Kazanie o. Adama – środa 09.10.2013r. godz. 07:00

kazanie o. Adam Szustak OP

Kazanie o. Adama dla chorych i seniorów – środa 09.10.2013r. godz. 16:00

kazanie o. Adam Szustak OP dla chorych i seniorów

Kazania o. Pawła w środa 09.10.2013r. godz. 18:30

kazanie o. Pawła Gużyńskiego OP

Nauka o. Pawła – środa 09.10.2013r. godz. 20:00

Nauka Praktyka modlitwy serca. Nabożeństwo misji ewangelizacyjnych cykl I, część 4:
„Katanyksis – czyli głęboka skrucha”
nauka o. Pawła Gużyńskiego OP

Dziękujemy za codziennie spotkania w kościele oraz pod namiotem.

Zachęcamy do zaglądania i słuchania kazań po misjach na naszych stronach: