Dzień 5 – czwartek 10.10.2013r.

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Ml 3, 13-20a Bóg wymierzy sprawiedliwość
Psalm responsoryjny: Ps 1, 1-2a. 3. 4 i 6
Ewangelia: Łk 11, 5-13 Wytrwałość w modlitwie


Kazania o. Pawła we czwartek 10.10.2013r. godz. 7:00

kazanie o. Pawła Gużyńskiego OP

Kazanie o. Adama – czwartek 10.10.2013r. godz. 18:30

kazanie o. Adam Szustak OP

Świadectwo Szymona Hołowni oraz odpowiedzi na pytania – czwartek 10.10.2013r. godz. 20:00

cz.1: Szymon Hołownia cz.1
cz.2: Szymon Hołownia cz.2

Dziękujemy za codziennie spotkania w kościele oraz pod namiotem.

Zachęcamy do zaglądania i słuchania kazań po misjach na naszych stronach: