Dzień 6 – piątek 11.10.2013r.

Liturgia Słowa

Liturgia Słowa
Pierwsze czytanie: Jl 1, 13-15; 2, 1-2 Wezwanie do pokuty
Psalm responsoryjny: Ps 9, 2-3. 6 i 16. 8-9
Ewangelia: Łk 11, 15-26 Walka Chrystusa ze złym duchem


Kazania o. Pawła w piątek 11.10.2013r. godz. 7:00

kazanie o. Pawła Gużyńskiego OP

Kazanie o. Adama – piątek 11.10.2013r. godz. 18:30

kazanie o. Adam Szustak OP

Nauka o. Adama – piątek 11.10.2013r. godz. 19:45

Nauka modlitwy ewangelizacyjnej. Nabożeństwo misji ewangelizacyjnych cykl II, część 1:
„Osobiste spotkanie z żywym Jezusem”
nauka o. Adama Szustak OP

Dziękujemy za codziennie spotkania w kościele oraz pod namiotem.

Zachęcamy do zaglądania i słuchania kazań po misjach na naszych stronach: