Dzień 9 – poniedziałek 14.10.2013r.

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Rz 1, 1-7 Paweł, apostoł Jezusa Chrystusa
Psalm responsoryjny: Ps 98 (97), 1. 2-3ab. 3cd-4
Ewangelia: Łk 11, 29-32 Znak Jonasza


Kazania o. Pawła w poniedziałek 14.10.2013r. godz. 7:00

Kazanie o. Adama – poniedziałek 14.10.2013r. godz. 18:30


Nauka o. Pawła – poniedziałek 07.10.2013r. godz. 20:00

Nauka Praktyka modlitwy serca. Nabożeństwo misji ewangelizacyjnych cykl I, część 6:
„Memento mori – czyli szczęście w nieszczęściu”


Dziękujemy za codziennie spotkania w kościele oraz pod namiotem.

Zachęcamy do zaglądania i słuchania kazań po misjach na naszych stronach:

 

Kamera oraz realizacja filmowa: ks. Paweł Macierzyński