Dzień 10 – wtorek 15.10.2013r.

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Rz 1, 16-25 Boga można poznać przez Jego dzieła
Psalm responsoryjny: Ps 19 (18), 2-3. 4-5ab (R.: 2a)
Ewangelia: Łk 11, 37-41 Obmycie rąk przed posiłkiem


Kazania o. Pawła wtorek 15.10.2013r. godz. 7:00

Kazanie o. Adama – wtorek 15.10.2013r. godz. 18:30


Nauka o. Pawła – wtorek 15.10.2013r. godz. 20:00

Nauka Praktyka modlitwy serca. Nabożeństwo misji ewangelizacyjnych cykl I, część 7:
„Fantasia, czyli o wyobraźni i jej braku”

Dziękujemy za codziennie spotkania w kościele oraz pod namiotem.

Zachęcamy do zaglądania i słuchania kazań po misjach na naszych stronach:

 

 

Kamera oraz realizacja filmowa: ks. Paweł Macierzyński