Dzień 11 – środa 16.10.2013r.

Liturgia Słowa

Pierwsze czytanie: Rz 2, 1-11 Sam Bóg jest sędzią ludzkich czynów
Psalm responsoryjny: Ps 62 (61), 2-3. 6-7. 9 (R.: 13b)
Ewangelia: Łk 11, 42-46 Jezus piętnuje obłudę faryzeuszów


Kazanie o. Pawła w środę 16.10.2013r. godz. 7:00

Kazanie o. Adama Szustak – środa 16.10.2013r. godz. 18:30


Zakończenie Misji Ewangelizacyjnych oraz procesja do krzyża misyjnego – środa 16.10.2013r. godz. 19:45*

Dziękujemy za codziennie spotkania w kościele oraz pod namiotem.

Zachęcamy do zaglądania i słuchania kazań po misjach na naszych stronach:

Kamera oraz realizacja filmowa: ks. Paweł Macierzyński
* realizacji i kamera: Adam Broja